Historie

Atrox blev opført i 2021 midt under Covid-19 krisen. Selve terrasse platformen blev bygget på hotellet i 2015 og har tilhørt hotellets restaurant No10. 

I begyndelsen af 2021 blev det besluttet at ‘Terrassen’ skulle ændres koncept eftersom både Alex Taulbjerg og Lasse Rosenberg blev medejere af hotellet, og derved kom med nye idéer. Sammen med den nye køkkenchef blev menukortet, navn og selve stilen ændret til dét i ser i dag.

Hotel Europa blev opført i 1926 af Wilhelm Holm og hans kone Dorthe. Hotellet fik navnet “Grand Hotel”. De gæster, som besøgte hotellet, kom fra de “bedre kredse”.

Den 4. september 1944 blev hotellet, sammen med en række andre hoteller, beslaglagt af værnemagten.

Da bygningerne var blevet rømmet i maj 1945, forestod der et større oprydningsarbejde. Samtidig hermed overtog en ny ejer hotellet.

Direktør for “Cimbria A/S”, konsul Kresten Hansen ledede, som mangeårig formand for hotellets aktieselskab, forhandlingerne med den nye køber, Marie Schmidt.

I løbet af ganske kort tid blev “Grand Hotel” til et sted, hvor der summede af aktivitet og atmosfære. Det var således her, at hotellets storhedstid rigtigt tog sin begyndelse.

Sønnen Johan og hans kone Britta overtog hotellet, da Marie Schmidt i 1956 afgik ved døden. Siden har hotellet gennemgået en del forandringer.

  • i 1959 lod de indrette et antal værelser i mansardetagen og i en overbygning over den tidligere logesal
  • i 1961 indrettede de en krostue, hvortil der var adgang fra foyéen og restauranten
  • i 1962/63 blev der opført en tilbygning på 130 m2 i 4 etager nord for hotellet
  • i 1966 blev kælderrestauranten “De 3 Makreller” etableret
  • “De 3 Makreller” blev kort tid efter fuldt op af “Restaurant Havbunden”
  • i 1972 blev restauranten fornyet med en grill, som blev placeret ind mod buffeten
  • i 1975 fulgte etableringen af en ny indgangsdør fra hotellets vestside